Siła nawyku.

Dlaczego od dzieci oczekujemy czegoś innego niż od siebie?